• Tính sẵn sàng
  • Tính chống chối bỏ
  • Tính toàn vẹn
  • Tính xác thực
  • Tính bảo mật

Đăng ký dịch vụ

Đăng ký dịch vụ
 
Cho phép người dùng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ và thanh toán được dịch vụ, có 2 hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hay thanh toán thông qua iCoin. Nếu thanh toán qua iCoin thì phải đăng nhập bằng tài khoản SSO. Cơ chế thanh toán bằng iCoin: người dùng điền đầy đủ thông tin, sau khi thanh toán thành công, hệ thống trả về 1 mã giao dịch. Sau đó người dùng mang mã giao dịch và gửi hồ sơ tới nơi đăng ký, căn cứ vào đó mà VDC gửi trả lại CA bằng thư bảo đảm.

Chứng thực số cho cơ quan, tổ chức

ORGANIZATION ID STANDARD

Mô tả tính năng 18 tháng
33 tháng
48 tháng

 

Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Ký số (Document Signning)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Miến phí thiết bị Token, Giá đã bao gồm VAT

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

 

1,098,900 đ
1,977,800 đ
2,197,800 đ